Pancras Eurostar St

Trenau Teithwyr St Pancras

Prisiau St Pancras Eurostar tocyn, amserlenni, archebu tocynnau a gwybodaeth ar gyfer trenau Ewro Seren teithio o St Pancras i Parau a Brussells.

Cymharu holl brisiau tocynnau St Pancras Eurostar ar gael mewn amser real a archebu'r gael car St Pancras a theithwyr tocynnau Eurostar rhataf teithio i ac o St Pancras, Parau a Brussells gyda chadarnhad ar unwaith.

Cymharu, llyfrau a thalu llai am docynnau fferi yn www.ferryto.com
Custom Search
 
Cartref | fferi cwmnïau | llwybrau | porthladdoedd | Amserlenni | grwpiau | Cludo Nwyddau | gwyliau | Hotel | Holi ac Ateb   

Pancras Eursotar St
Prisiau Tocynnau & Archebu


Llyfr St Pancras Eurostar Tocynnau
gyda Eurostar ar gyfer Ewro Seren teithio o St Pancras i Parau a Brussells ar-lein o flaen llaw i fwynhau'r pris tocyn Eurostar ar gael rhataf.

Y pris a welwch yw'r pris a dalwch. Nid oes unrhyw ychwanegiadau cudd neu annisgwyl o'r fath fel gordaliadau tanwydd ychwanegu neu ffioedd archebu ac nid ydym yn codi tâl unrhyw beth ychwanegol i dalu gyda cherdyn Visa Electron chi. Mae'r pris yn dyfynnu chi ar gyfer eich teithwyr neu gar tocyn Eurostar St Pancras a ddewiswyd, ar fwrdd llety a cerbyd o fath i gyd byddwch yn talu, ac mae hynny'n addewid.

I gael pris tocyn St Pancras Eurostar ac archebwch eich tocyn Eurostar ddiogel ar-lein os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen archebu amser real Eurostar ar y chwith. Rydych hefyd yn gallu ychwanegu gwesty yn eich cyrchfan, neu unrhyw le arall, at eich tocyn Eurostar wrth gwblhau eich archeb tocyn Eurostar.

Mwy Am St Pancras

Pancras Internationa Stl wedi ei osod yng nghalon Canol Llundain gyda mwy o gysylltiadau o dan y ddaear nag unrhyw orsaf arall yn Llundain. Mae pedwar prif wasanaethau o'r orsaf - Eurostar, trenau East Midlands, De Ddwyrain a Capital Connect First.

St Pancras International Mae gan nifer o lwybrau rheilffordd gan gynnwys trenau Eurostar i ganol Ewrop.

Trenau i Ewrop yn darparu dewis arall ardderchog i hedfan i Baris, Disney Paris a Brwsel. Mae nifer o drenau yn cynnig cysylltiadau i lawer o leoliadau ar draws Ewrop, gan gynnwys Sbaen, yr Eidal, yr Almaen a Iseldiroedd.

Hawdd trosglwyddo rhwng awyren a thrên ym Maes Awyr Rhyngwladol Lille, Ffrainc. Trenau uniongyrchol gan St Pancras i brif feysydd awyr Llundain Gatwick a Heathrow gan wasanaethau trên tanddaearol rheilffyrdd ac Cenedlaethol.

Eurostar teithio yn uniongyrchol i wraidd y ddinasoedd Ewropeaidd Paris, Brwsel a Lille gyda gwasanaethau Eurostar cyflymder uchel.

Gorsaf Eurostar St Pancras
Gwasanaethau Trên Rhyngwladol yn St Pancras

St Pancras International yw'r orsaf terfynu ar gyfer llinellau uchel-cyflymder rheilffyrdd i deithwyr a threnau o Ewrop, rhwng y DU, Ffrainc a Gwlad Belg. St Pancras yn Llundain ym mwrdeistref Dinas Llundain. orsaf St Pancras yn bwynt trafnidiaeth rhyngwladol cysylltu Llundain i Thameside Kent ac ymlaen i dir mawr Ewrop. Taith i Lundain yn cymryd ychydig 15 munud, tra bydd St Pancras i Ewrop yn cymryd dim ond awr 1 15 a chofnodion.

Symudodd y gwasanaethau trên Rhyngwladol i Pancras International St i leihau amseroedd teithio rhwng Llundain, Paris a Brwsel gan dros gofnodion 20.

St Pancras International cynnig amgen da i hedfan byr-haul i Ewrop, gan arbed arian amser a'r amgylchedd. gwasanaethau trên i Ewrop yn cael eu darparu gan Eurostar.

St Pancras bellach wedi dadorchuddio yr orsaf hadnewyddu aruthrol. Y tu mewn i'r orsaf, y bar champagne, y lolfa dosbarth cyntaf yn cael ei hailadeiladu yn helaeth i ddarparu neuadd tocyn newydd ar gyfer y llinellau subsurface a gwell cyfnewid rhwng y cyrchfannau Eurostar top a'r llinellau tiwb gwahanol.

 


Gorau sydd ar gael St Pancras Eurostar gwarant pris tocyn

Gorau Gwarant St Pancras Eurostar Tocynnau Price

Gwarant Price Gorau - Rydym bob amser yn cynnig i chi ein ar gael Eurostar teithwyr pris y tocyn rhataf i ac o St Pancras. Nid oes unrhyw ychwanegiadau cudd neu annisgwyl o'r fath fel gordaliadau tanwydd ychwanegu neu ffioedd archebu ac rydym hefyd yn nid ydym yn codi tâl unrhyw beth ychwanegol i dalu gyda cherdyn Visa Electron chi. Mae'r pris rydym dyfynbris ar gyfer eich tocyn St Pancras Eurostar a ddewiswyd, ar fwrdd llety a cerbyd o fath i gyd byddwch yn talu, ac mae hynny'n addewid!

Yn y digwyddiad annhebygol chi ddod o hyd yr un fath bob tocyn St Pancras Eurostar gynhwysol rhatach yn y llyfryn unrhyw weithredwr teithiau eraill yr ydym yn addo y byddwn yn gwneud ein gorau i guro y pris hwnnw neu gynnig y dewis o ofyn am ad-daliad i chi. I archebu car a theithwyr tocynnau Eurostar St Pancras os gwelwch yn dda Cliciwch yma.

 

Cliciwch Yma i gysylltu â'r tîm gofal cwsmer St Pancras Eursotar yn ferryto.com

Gofal Cwsmeriaid, Telewerthu & Cysylltwch â Ni

Yn FerryTO eich bod yn gallu cael prisiau tocynnau St Pancras Eurostar byw, gwirio argaeledd a llyfr ceir a theithwyr tocynnau Eurostar i ac o St Pancras yn ein bris y tocyn rhataf sydd ar gael.

Ferryto.com yn rhan o rwydwaith dosbarthu tocynnau Eurostar ar-lein mwyaf yn y byd sy'n darparu'r gallu i archebu dros 80 mawr weithredwyr Eurostar Ewropeaidd gan gynnwys i St Pancras ac i dros 1,200 lwybrau Eurostar eraill ledled y DU, Ffrainc, Sbaen, Iwerddon, yr Iseldiroedd, Dwyrain Ewrop , Môr y Canoldir, y Baltig a Gogledd Affrica.

Am fwy o wybodaeth, atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml neu i gysylltu â ni yn uniongyrchol os gwelwch yn dda Cliciwch yma.

 

 
Map o'r Wefan

Dylunio a Hosting gan Transworld Leisure Limited.. Hawlfraint wedi ei gadw.

Powered by Y Porth Teithio